Privatliv og sikkerhet

Bruk ditt foretrukne navn/pseudonym

Systemet avkrever deg ikke å bruke ditt virkelige navn. Du kan bruke det navn/pseudonym/kallenavn du ønsker.  Ønsker du å være mer anonym kan du velge et pseudonym som omgivelsene/kontaktene dine normalt ikke assosierer med deg.  Eller du kan bruke ditt virkelige navn om du ønsker det.

Bruk private meldinger for privat kommunikasjon

Private meldinger i nettverket bruker alltid ende-til-ende kryptering (encryption ‘in transit’ and ‘at rest’).  Som all annen trafikk i nettverket blir også private meldinger synkronisert gjennom nettverket av kontakter frem til mottakeren/mottakerne, men da private meldinger alltid er krypterte kan de kun leses av de angitte ønskede mottakere.  Andre kontakter i nettverket kan se at du har sent en privat melding, men de kan ikke se innholdet eller hvem som er mottaker(e).

Del kun informasjon du føler deg komfortabel med å dele

De fleste tradisjonelle sosiale nettverk fremmer og opprettholder illusjonen av at man kan slette/redigere sine data/meldinger, og på den måte ha en “angremulighet”.  I realiteten er det slik at i det øyeblikk du har publisert noe på internett, så vil innholdet høyst sannsynlig fortsette å eksistere der til evig tid i en eller annen form.  Selv om du sletter/redigerer data/meldinger, så vil eieren av det sosiale nettverket høyst sannsynlig ha tatt en kopi av det, både før og etter redigering, og vil før eller senere kunne bruke det til noe.

Alt du publiserer i vårt nye type nettverk bør oppfattes som offentlig tilgjengelig. Alt du foretar deg i dette nettverket blir signert med din secret key (hemmelig nøkkel) som kan brukes til å verifisere at meldingen/aktiviteten kom fra eieren av denne nøkkelen (her forutsettes at ingen andre har tilgang til din maskin/mobil/nettbrett).  Metadata om hvem du kommuniserer med og når du kommuniserer er også synlig for medlemmer innefor din krets av kontakter (folk du følger og disses følgere).  Private meldinger er det eneste unntaket, som beskrevet ovenfor, og er kun synlig for mottakeren av den private melding.

Da nettverksoftware (Scuttlebutt) fungerer som en desentralisert “append only database” som deles og synkroniseres gjennom ditt nettverk, så er det ikke mulig å slette og redigere meldinger når de først er publisert, i det innholdet allerede er distribuert videre i nettverket. En nettverksklient som f.eks. Patchwork vil gjøre dette faktum klart for deg i det øyeblikk du er i ferd med å publisere noe, da den vil gi deg et varsel som sier noe i stil med “This message will be public and cannot be edited or deleted“.   Sender du private meldinger vil du på samme vis få se en melding som sier noe i stil med “Only visible to you and the person(s) that has been mentioned“.

Moderasjon er noe vi må gjøre i samarbeid og fellesskap

Hovedkonseptet i denne type nettverk er at du bygger deg et tillitsbasert nettverk av kontakter, moderert i medmenneskelig form av deg og dine kontakter i fellesskap.  Hvis det i din del av nettverket dukker opp en spammer eller et på annen måte svært så plagsomt individ, så må du selv ta ansvar ved å blokkere vedkommende, og du bør ha bidratt til å bygge opp en samarbeidsånd med dine kontakter slik at du og dine kontakter i fellesskap sørger for å blokkere vedkommende, og på den måte få fjernet vedkommende fra din/deres del av nettverket.

Scuttlebutt (programvaren som utgjør nettverket) er et nettverk som i sin arkitektur verner og støtter prinsippene både for retten til ytringsfrihet, og retten til å lytte/lese hva andre ytrer seg om.  Som deltaker i nettverket har du rett til å ytre deg, og du har rett til å lese hva andre publiserer.  Du har også rett til å nekte å lese hva andre publiserer (ved selv å blokkere dem), men du har ikke rett til å avkreve andre å avstå fra å lese hva som publiseres av dem du velger å blokkere.

Altså, prinsippet er: Min og andres soleklare rett til å velge å lese og å ha løpende tilgang til innhold publisert av individ X, kan ikke på noen som helst måte overkjøres av din rett til å nekte å lese (“skånes for”) individ X sine publiseringer. Du kan løse ditt behov ved selv å blokkere vedkommende individ X.

Snur vi det litt, og ser for oss at individ Y velger å blokkere deg, og oppfordrer sine venner til å gjøre det samme, så er de i sin fulle rett til å gjøre det.  Men i det øyeblikk noen i en maktposisjon bruker tekniske midler til å gjennomføre en beslutning om å kaste deg ut av et sosialt nettverk eller kneble deg globalt i systemet på vegne av “noen som ønsker det”, så har tilfellet gått over til å bli SENSUR.

Hvis noe slikt skjer i et lite bortgjemt forum med noen få brukere som har sitt lille miljø rundt en felles sak, så kan det godt være at utestengelsen manifesterer ønsket til samtlige øvrige brukere, og sånn sett kan rettferdiggjøres.  Men hvis dette skjer i i et stort nettverk med potensielt hundredevis og tusenvis av brukere, hvor det statistisk sett vil finnes mange brukere som ikke er enig i beslutningen/handlingen, så blir utestengelsen et maktmisbruk.  Scuttlebutt-nettverket (vårt nettverk) er delvis designet for å gjøre slikt maktmisbruk umulig.

Derfor finnes det ingen sentral autoritet i dette systemet man kan appellere til for å få stengt noen ute, verken basert på “flertallsdiktatur” eller beslutninger fattet av en eller annen eneveldende “administrator/moderator”.

Med et fornuftig nivå av samarbeid mellom en selv og ens kontakter, så har man i dette nettverket nok verktøy tilgjengelig for å skape og opprettholde et fellesskap av nogenlunde respekt, tillit og enighet, uten å måtte gjøre seg avhengig av tredjeparter (monopolistiske korporasjoner, sensurkrampeknoller, sensuralgoritmer og dominerende eksterne “pk-autoriteter”).

Keep your data in the Scuttleverse

Scuttlebutt has a way of indicating to public gateways (places that mirror Scuttlebutt content onto the old web such as the volunteer run viewer.scuttlebutt.io)  that you don’t want anything you say to show up there.  This opt-out is enabled by default when installing Scuttlebutt using the Patchwork client.

To do this globally for all client, open up your Terminal app and type the following (with <YOURID>replaced with your actual ID).

sbot publish --type about --about "<YOURID>" --no-publicWebHosting

If you ever want to re-enable it you can say

sbot publish --type about --about "<YOURID>" --publicWebHosting

Obscure your internet location

Despite using a secure channel to communicate with peers, connecting in a peer-to-peer manner to exchange gossip messages will reveal your IP adddress to other peers which could be be used to de-anonymise you.

In the future, Scuttlebutt will not automatically gossip with any peer you know about (or knows about you), but allow for finer control over which peers you connect to, by default only connecting to trusted peers (and thus only revealing your location to those you trust).

Use Tor

Luckily, Scuttlebutt has built in support for Tor which is a volunteer run anonymity network. See the SSB handbook page on Tor for more details.

Use a VPN

You can also use a Virtual Private Network to obscure your IP adddress.  Note that this is not as good for preserving your privacy as using Tor.  You have to place a lot of trust in your VPN provider to keep your data  safe and a good VPN will also tend to cost you money. Here is some more  info on choosing a VPN that is right for you.

Use a passphrase and full disk encryption to secure your local device

Part of the security model for Scuttlebutt is that your secret key is kept safe from unauthorised access. Your secret key is stored unencrypted on your devices file system. For example, under the Linux operating system your secret key can be found at ~/.ssb/secret. If someone gains access to that file then can impersonate you and access all your data.

You can secure this key by requiring a strong passphrase to unlock  your device though it is possible to bypass the passphrase by accessing the storage directly.  You can also further secure your data by encrypting the file system of your device. This is referred to as full disk encryption as is available on most popular operating systems.  It means your data cannot be accessed when the device is powered off.   You  can find more information on keeping your data safe here.

Kilde (oversatt og tilpasset): https://www.scuttlebutt.nz/faq/misc/privacy